Brouwershaven


De geschiedenis van Brouwershaven heeft, zoals de naam al doet vermoeden, veel met water en zee te maken. Visvangst en de vangst van schaal- en schelpdieren is een grote bron van inkomsten in deze plaats. In Zeeland was het hebben van een zeehaven van groot belang. Het eiland Schouwen-Duiveland had in de tweede helft van de Middeleeuwen maar één haven, in Zierikzee. Aan de noordkant was nog geen haven en omdat de positie van de Zierikzeese haven steeds sterker werd, werd er besloten om nog een haven aan te leggen. Er werd land aangekocht om er een haven te graven en er een dorp omheen te bouwen.
 
Brouwershaven groeit en telt op een bepaald moment tweeduizend inwoners, wat toen erg veel was. Door de handel en de visvangst groeit de welvaart van de stad. De kades worden langer en het aantal opslagplaatsen groeit enorm. Ook de zouthandel kwam goed op gang. Zout was een conserveringsmiddel voor verschillende producten. De veengronden die in de buurt lagen, werden zo bewerkt dat er zout gewonnen kon worden uit de grond. Dat zout wordt verhandeld, waardoor er weer nieuwe goederen geïmporteerd worden en verkocht worden in dit stadje. De vissen, schelp- en schaaldieren en alle geïmporteerde producten maken Brouwershaven tot een belangrijke stad in de Zeeuwse geschiedenis.
 
Tot in de 19e eeuw wisselen goede en slechtere tijden voor Brouwershaven elkaar af. Het nadeel van dit stadje is het lange, smalle kanaal dat toegang geeft tot de haven. Dit houdt de grote schepen tegen om in Brouwershaven aan te leggen. Omdat de schepen steeds groter worden naarmate de tijd vordert, dreigt de welvaart van de stad in gevaar te komen. Het tij keert, wanneer de grote schepen niet meer naar Rotterdam kunnen varen, omdat de toegangswateren verzandden. Er verschijnen steeds meer grote schepen in de haven van de stad en de welvaart stijgt opnieuw. Het wordt er druk, allerlei soorten mensen komen en gaan. Er worden hotels gebouwd om iedereen een slaapplaats te kunnen bieden. In 1870 raakt het stadje echter opnieuw vergeten omdat de Nieuwe Waterweg wordt aangelegd. Deze geeft Rotterdam een open verbinding met de zee. De grote schepen slaan Brouwershaven weer over op hun tocht. Pas na de watersnoodramp in 1953 gaat het weer wat beter met de stad. Er worden jachthavens aangelegd en er wordt ingespeeld op de toeristische wensen. Beiden zijn tot nu toe de belangrijkste kenmerken van Brouwershaven.

Back | Top