Cadzand


Voor het jaar 1000 wordt Cadzand niet genoemd in de geschriften die er nog zijn uit die tijd. Toch is het dorpje al erg oud. In een geschrift van 1111 zien we de naam Cadzand voor het eerst voorbij komen, toen werd het nog als Cadesant geschreven. Het woord cade betekende dijk of kade. Hieruit kunnen we opmaken dat er toen al duidelijk herkenbare kades waren. Cadzand was een eilandje dat steeds groter werd doordat er dijkjes rond het land werden gebouwd, waardoor polders ontstonden. De dijkaanleg rondom Cadzand is één van de oudste in West Europa.
 
In 1177 wordt voor het eerst geschreven over de polders van Cadzand. Door over het Zwin te varen, die vlak langs Cadzand liep, kwamen handelsschepen terecht in Brugge en Sluis. Cadzand was daarom een aantrekkelijke plaats om aan te meren. In 1584 brak de Tachtigjarige Oorlog uit en het plaatsje werd verwoest. Huizen werden geplunderd en in brand gestoken. Toen het hele gebied ook nog overstroomde, moest Cadzand praktisch helemaal opnieuw worden opgebouwd. Honderden jaren gingen voorbij en Zeeuws Vlaanderen begon door de inpoldering steeds meer op het gebied te lijken wat we nu kennen. Na 1900 werd Cadzand-dorp uitgebreid met Cadzand-Bad en Cadzand-haven. Het dorp werd steeds bekender onder toeristen. Nu nog is het een toeristenplaats in de zomer.

Back | Top