Samenwerking


In het belang van ieders gezondheid;
zee, vis en mens

Om het beleid goed ten uitvoer te kunnen brengen, hecht de Zeeuwse Visveilingen BV veel waarde aan ecologisch onderzoek. De tijd waarin in Nederland de mens maar lukraak uit zee binnenhaalde wat er in zijn netten kwam, ligt gelukkig ver achter ons. Verantwoord omgaan met natuurlijke voedsel- en energiebronnen en met de natuur, daar is - net als andere bedrijfstakken in Nederland – ook de visserij goed van doordrongen.

Misschien geldt dit wel juist voor de visserij: wie zo afhankelijk is van de zee ontwikkelt van generatie op generatie een sterk besef van natuurbehoud en een diep respect voor het water en alles wat daarin leeft, groeit en bloeit.

Belangen- en onderzoeksorganisaties of instituten waarmee de Zeeuwse Visveilingen nauwe contacten onderhouden of samenwerken:


Back | Top