De holding


Eén holding, twee bedrijven

De holding Zeeuwse Visveilingen BV heeft haar hoofdzetel in Vlissingen en een vestiging voor het veilen van vis in Vlissingen.
Tot 2004 waren Vlissingen en Breskens afzonderlijke veilingen, maar in dat jaar heeft er een fusie plaatsgevonden om de krachten te bundelen en zo de concurrentie beter aan te kunnen.
Deze fusie is mede tot stand gekomen met financiële steun uit het EFRO-fonds van de Europese Unie(5b-Phasing Out)en de Provincie Zeeland.


                                               

 

De samenwerking bestaat uit: Aandeelhouders
Van oorsprong waren visveilingen gemeentelijke overheidsvoorzieningen, in het begin van de vorige eeuw in het leven geroepen om een rechtvaardige handelsrelatie tussen vissers en opkopers te waarborgen.
De veilingen van Vlissingen en Breskens zijn beide geprivatiseerd, in respectievelijk 2005 en 2000, en sinds de fusie zijn de twee gemeenten (Vlissingen en Sluis) aandeelhouder van de holding, zonder bestuurlijke inmenging. De directie van Zeeuwse Visveilingen BV wordt gecontroleerd en bijgestaan door een Raad van Commissarissen, bestaande uit drie personen. Daarnaast hebben de klanten, de vissers en de handelaars invloed op het beleid, middels adviesorganen per vestiging.


Back | Top