Tong


Deze bruingevlekte platvis, van groot belang voor de Zeeuwse vloot. De tong komt voor op de zand- en modderbodems van de hele oostelijke Atlantische Oceaan, van Zuid-Noorwegen tot Senegal. In de winter verkiest hij het relatief warme water van de zuidelijke Noordzee. Een volwassen tong kan tot wel 70 cm lang worden en voedt zich met schaaldiertjes, kreeftjes en wormpjes. Kleine tong wordt ‘sliptong’ genoemd, naar het Engelse woord ‘slip’, wat zoiets betekent als ‘klein’. Door een steeds kleiner aanbod ten gevolge van de dalende quota, is de tong een echt luxe vissoort geworden die meer in restaurants dan thuis genuttigd wordt.

De tong of sliptong is vanwege zijn fijne smaak een alom zeer gewaardeerde vissoort. Vooral gebakken en eventueel licht gepaneerd met kruiden en bloem is het een delicatesse.Back | Top