Atlantis


Een andere mythe van de zeewereld is Atlantis. Atlantis zou vroeger een eiland zijn geweest, dat midden in de Atlantische Oceaan lag. Op dit eiland leefden mensen die het erg goed hadden. Ze waren slim, rijk en gelukkig. Wiskunde, bouwkunde en andere moeilijke dingen, zouden de Atlantiers erg goed kunnen. Toch is het nooit zeker geweest of Atlantis heeft bestaan, hoewel de Atlantische Oceaan daarnaar is vernoemd…
 
Heel lang geleden, nog voor het jaar nul, was er een man die voor het eerst Atlantis beschreef. Die man heette Plato. Hij was er van overtuigd dat Atlantis echt bestond, omdat hij dit via via te horen had gekregen. Plato kon Atlantis erg gedetailleerd beschrijven. Volgens hem was het eiland overspoeld door een enorme vloedgolf en was er daarom niets meer van over. Atlantis wordt daarom ook wel ‘de verzonken stad’ genoemd. Er wordt al jaren gediscussieerd over of Atlantis nu wel of niet heeft bestaan. En over waar het dan zou liggen. Want zelfs daar zijn wetenschappers het niet over eens.
 
Ook nu nog wordt er vaak teruggedacht aan de verzonken stad, in stripboeken bijvoorbeeld. Suske en Wiske gingen op zoek naar deze plaats, net als de Rode Ridder. Zelfs in sommige pretparken heeft Atlantis een rol, in Fantasialand bijvoorbeeld. Al met al wordt er dus nog steeds gezocht naar de waarheid rondom dit eiland, maar of we die ooit te weten komen..?

Back | Top