Duurzame visserij


Wat wordt er met duurzame visserij bedoeld denk je? Het woord duurzaam betekent volgens het woordenboek: bestemd om lang te bestaan. Dus als je duurzaam vist, betekent het dat je wel vissen vangt, maar dat je dat doet op een manier waardoor er over langere tijd ook nog gevist kan worden. Al eeuwenlang vangen mensen vissen om deze zelf op te eten en te verhandelen. Dan moeten we er ook voor zorgen dat er over honderd jaar nog steeds gevist kan worden.
 
Dat kan als er op een duurzame manier gevist wordt. Er worden dus methodes ontwikkelt die het mogelijk maken dat er wel gewoon gevist kan blijven worden, maar op een manier dat de generatie die na ons komen er geen schade van ondervinden. Met generatie wordt een groep mensen van ongeveer dezelfde leeftijd bedoeld. Er zijn natuurlijk al een hele hoop regels waar een visserschip aan moet voldoen, zo mag er maar een bepaald motorvermogen zijn, mag het schip niet langer dan een bepaalde lengte zijn en zijn er overal vergunningen voor nodig. Ook zijn er voorwaarden gesteld aan de maaswijdtes van de netten (dit zijn de gaten in het net) en de grootte van de netten moet eveneens aan bepaalde voorwaarden voldoen. Er zijn verschillende regels die voor duurzame visserij gelden, dat zijn bijvoorbeeld:

  • De visserij mag niet leiden tot overbevissing of uitsterving van bepaalde vissoorten
  • De natuur in het water moet worden beschermd
  • Visserijbedrijven moeten zich verantwoorden over wat ze doen
  • Vissen moet op een effectieve en duurzame manier gebeuren
  • Visserijbedrijven moeten alle regels die er zijn respecteren en naleven

Als je nog meer wilt weten over duurzame visserij, klik dan hier.

Back | Top