Tegenwoordig


Tegenwoordig verdienen ongeveer 1800 Zeeuwen hun geld met vissen of de vishandel. De Zeeuwse visserij bestaat eigenlijk uit twee verschillende takken. De “echte” visserij, dus het vangen van vis op zee en het verkopen ervan aan wal en de kweek van vis- en schelpdieren. Het idee over de Zeeuwse visserij wordt voornamelijk bepaald door de grotere visserschepen, de kotters. Deze kotters kunnen op drie plaatsen aanmeren, namelijk in Breskens, in Vlissingen of in Colijnsplaat. Hier staan ook de vismijnen, waarin de vissen geveild worden. Hierover lees je later meer. In Zeeland zijn er ongeveer 50 kotters die regelmatig varen.

Naast de gewone visvangst met de kotters, worden er ook schelpdieren verkocht. De Zeeuwse mosselen en oesters zijn bekend over de hele wereld. Sinds de 15e eeuw al worden er mosselen gevangen in Zeeland en ook verhandeld. Ook over de mosselteelt lees je straks nog meer. De platte Zeeuwse oester is eveneens beroemd. Het is een exportproduct (dit betekent dat het een product is dat aan een ander land dan Nederland wordt verkocht) waarvan er jaarlijks 2,5 miljoen worden verkocht. Ongeveer de helft van die oesters wordt naar België geëxporteerd. De rest gaat naar Italië, Frankrijk en Duitsland.

Naast de gewone visvangst en de schelpdierenvangst, is aquacultuur ook belangrijk voor Zeeland. Aquacultuur is een beetje hetzelfde als viskweek. Aquacultuur wordt gedaan om de populatie vissen op peil te houden. Populatie betekent niets anders dan de hoeveelheid van een soort. Dus er worden vissen gekweekt omdat er anders te weinig van zouden zijn om de soort in stand te houden. Dit kweken gebeurd in zogenaamde kweekvijvers of bassins. In deze vijvers of bassins wordt het normale zeeleven zo goed mogelijk nagebootst. De bedoeling is dat de vissen die erin zitten, zich voortplanten, waarna ze ook weer verkocht kunnen worden. Naast vissen worden er ook waterplanten en schaal- en schelpdieren gekweekt. Vissoorten die je regelmatig tegenkomt is kweekvijvers zijn paling, tarbot en zalm. Ook mossels, kreeften en oesters worden vaak in de bassins gekweekt. De aquacultuur wordt ingezet om overbevissing tegen te gaan. Als je nog meer wilt weten over aquacultuur, klik dan hier.

Back | Top